Monday, April 16, 2012


Trân trọng thông báo cùng Quí vị,trang nhà Batnhacalifornia đã chuyển sang địa chỉ mới.

Quí vị có thể bấm vào link dưới đây
Link vào trang mới  
hoặc đánh thẳng vào: 
www.chuabatnhacali.com 

VIDEO :
Lễ động thổ xây Chùa Bát Nhã ngày 30/6/2012

Phần 1 -  phần 2  -  phần 3     -   Phần 4  -  Phần 5
 Phần 2 và  phần 3  trở về sau là phần đấu giá Phật Ngọc và phần trinh diễn ca nhạc Hay và Vui.

Total Visitors since Jan. 1st_ 2012

Free Counters